Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Katalog on-line
 • Sprzęt komputerowy w czytelni
 • Bezpłatny dostęp do Internetu
 • Usługę kserowania dokumentów
 • Prenumerowane czasopisma
 • Imprezy, wystawy, spotkania autorskie
Ciekawostki
 • Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie można korzystać na miejscu w Czytelni. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór oraz różnego rodzaju czasopisma polskie. W czytelni znajduje się również wysokiej klasy sprzęt komputerowy pozyskany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w ...dalej
 • Nadrzędnym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dorobku literackiego, na który składa się klasyka literacka oraz współczesna krajowa i zagraniczna.dalej
 • Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy, jednak najczęściej jest to literatura popularna.dalej

Historia

Strona główna » MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA » Historia

wielkość tekstu: A | A | A

W zagłębiu jedną z najstarszych bibliotek jest biblioteka w Dąbrowie Górniczej, która to obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Zawierciańska Biblioteka Powiatowa szczyciła się 60-leciem. Jubileusz naszej biblioteki jest o wiele skromniejszy. Administracyjnie są to srebrne gody między książką a czytelnikami. Narzeczeństwo tego małżeństwa, które obchodzi "Srebrne Gody" trwało kilkadziesiąt lat.
 
Nie ma żadnych dokumentów o działalności wypożyczalni książek, która nosiła nazwę "Książnica w Porębie". Posiadamy jedynie egzemplarz "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego", z roku 1913, z pieczęcią o nazwie Książnica w Porębie Towarzystwo Akcyjne Poręba. W okresie XX-lecia międzywojennego popularyzatorem czytelnictwa były organizację społeczne tj. Związek Walki Młodych oraz Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, który w Polsce posiadał własne wydawnictwo. Natomiast po wojnie to samo wydawnictwo opublikowało bardzo ważne książki Ignacego Fika pt. "Rodowód Społeczny literatury polskiej" oraz książki poświęcone twórczości literackiej okresu międzywojennego. Po okupacji przy obecnej ul. LWP powstała "Świetlica kulturalna", która prowadziła Pani Putowska następnie Pan Henryk Góral. Początek był skromny - kilka stołów i krzeseł, około 100 tomów na półkach biblioteki, kilka tytułów gazet i bardzo dużo młodzieńczego entuzjazmu. Dzięki niemu świetlicowe wieczory stawały sie coraz ciekawsze oraz powiększał sie księgozbiór biblioteki, wspomagany prywatnymi darami i skromnymi dotacjami związkowymi, osiągając już we wrześniu 500 tomów a w dwa lata później 2000 tomów. Rosnącą wciąż rzesze czytelników zaczęli odwiedzać znani i lubiani pisarze, wśród nich Gustaw Morcinek, Jan Brzoza, Maria Klimas-Błachutowa i inni. Mimo trudnych warunków lokalowych i skromnych możliwości finansowych życie kulturalne rozwijało sie bardzo żywo, a wraz z jego rozwojem rosły potrzeby kulturalne społeczeństwa.
 
W 1955 roku przeniesiono świetlicę do wybudowanego w 1955r. Hotelu Robotniczego i podniesiono ją do rangi klubu. Z wielkim entuzjazmem przyjęto informację o rozpoczęciu budowy Domu Kultury. W reprezentacyjnym i nowoczesnym obiekcie załoga przedsiębiorstwa i wszyscy mieszkańcy osiedla otrzymali m. in. salę kinowo-teatralną na 480 miejsc, kawiarnię, bibliotekę, czytelnię, salę gier, salę gimnastyczną, szereg pomieszczeń klubowych i inne. Dużą popularnością cieszyły sie wieczory autorskie, spotkania z ludzmi teatru i filmu, przedstawicielami ludzi techniki i nauki, dziennikarzami, działaczami społeczno-politycznymi, ekonomistami, mistrzami sportu itp. Ważną rolę w pracy oświatowo-wychowawczej odgrywałą Biblioteka - jedyna tego typu placówka w 8-tysięcznym osiedlu.
 
Korzystali z niej wszyscy - pracownicy "FUM Poręba" i ich rodziny, mieszkańcy Poręby zatrudnieni w innych zakładach pracy i instytucjach, dzieci i młodzież szkolna, a nawet przedszkolna, na która również czekały książki z dużymi barwnymi obrazkami. W latch 1957-1967 czytelnicza rodzina wzrosła z 512 do 1290 osób, liczba tomów z 5000 do 11890, a liczba wypożyczeń przekroczyła 30 tysięcy rocznie. Biblioteka domu kultury prowadzi nadal szeroką działalność na rzecz dalszej popularyzacji czytelnictwa. Składają sie na nią m. in. liczne konkursy czytelnicze, imprezy estradowe poświecone czytelnictwu, wystawy propagandowe, audycje literackie, kiermasze książek itp. Intensywna działalność oświatowa wpływa coraz wyraźniej na kształtowanie osobowości nowego odbiorcy, rodzi nowe zainteresowania i potrzeby, na które placówka stara się jak najszybciej odpowiadać. Uchwałą Rady Miasta Poręba z dnia 31.01.2002r. Nr XXV/230/2002 w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie wydzielono ze struktury organizacji MOK, Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie z filią w Porębie-Niwki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba

tel.: +48 32 67 71 866
e-mail: mbpporeba@interia.pl

 • DSC_0429
 • DSC_0427
 • DSC_0424
 • DSC_0421
 • DSC_0417
Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna
Archiwum MBP Poręba